strony www, wordpress, pozycjonowanie Ad-Site

Wymagania dostępności dla organów sektora publicznego w zakresie stron internetowych

Spis treści

Zapewnienie dostępności strony internetowej oznacza upewnienie się, że może z niej korzystać jak największa liczba osób.

Obejmuje to osoby z:

 • zaburzeniami widzenia;
 • trudnościami motorycznymi;
 • zaburzeniami poznawczymi lub trudnościami w uczeniu się;
 • głuchota lub upośledzenie słuchu.
 

Co najmniej 1 na 6 osób cierpi na długotrwałą chorobę, upośledzenie lub niepełnosprawność. Wiele innych ma tymczasową niepełnosprawność.

Dostępność to coś więcej niż umieszczanie treści w Internecie pod widocznym linkiem. Oznacza to, że projekt graficzny strony internetowej powinien być wystarczająco przejrzysty i prosty tak aby większość ludzi mogła z niego korzystać bez konieczności jego dostosowywania, jednocześnie wspierając tych, którzy muszą ją dostosować.

Na przykład osoba niedowidząca może korzystać z czytnika ekranu (oprogramowania umożliwiającego użytkownikowi poruszanie się po witrynie internetowej i „odczytywanie” treści), monitora brajlowskiego lub lupy ekranowej. Natomiast osoba z problemami motorycznymi może użyć specjalnej myszy oraz oprogramowania do rozpoznawania mowy lub emulatora klawiatury ekranowej.

Dlaczego ważne jest zapewnienie dostępności strony internetowej sektora publicznego dla osób z niepełnosprawnościami

Ludzie mogą nie mieć wyboru skorzystania z innego źródła informacji niż ze strony internetowej sektora publicznego, dlatego ważne jest, aby działały one dla wszystkich. Ludzie, którzy najbardziej ich potrzebują, to często ludzie, dla których najtrudniej jest z nich korzystać.

Strony internetowe dostosowane do osób z niepełnosprawnościami zwykle działają lepiej dla wszystkich użytkowników internetu. Często są szybsze, łatwiejsze w użyciu i pojawiają się wyżej w rankingach wyszukiwarek.

Mimo to większość stron internetowych sektora publicznego nie spełnia obecnie wymogów dostępności. Średnio 4 na 10 stron internetowych lokalnych urzędów nie przeszłoby podstawowych testów dostępności.

Typowe problemy obejmują strony internetowe, które nie są dostosowane do urządzeń mobilnych lub nie można jej nawigować za pomocą klawiatury, dostępne są formularze PDF, których nie można odczytać na czytnikach ekranu, oraz słaby kontrast kolorów, który utrudnia czytanie tekstu – szczególnie dla osób niedowidzących.

Możesz łamać prawo, jeśli Twoja strona internetowa sektora publicznego nie spełnia wymagań dostępności.

Spełnianie wymagań dostępności

Przepisy dotyczące dostępności weszły w życie dla organów sektora publicznego 23 września 2018r. Nakazują one aby dostosować stronę internetową do osób z niepełnosprawnościami lub uczynić ją bardziej dostępną, widoczną, funkcjonalną i zrozumiałą. 

Przepisy dotyczące dostępności opierają się na istniejących zobowiązaniach wobec osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy o równości z 2010 r. (lub ustawy o dyskryminacji osób niepełnosprawnych z 1995 r.).

W myśl tych przepisów ktoś może poprosić o informacje w alternatywnym, dostępnym formacie, takim jak duża czcionka lub nagranie dźwiękowe. Istnieje wiele czynników, które określają, jakie parametry należy spełnić aby strona spełniła wszystkie wymagania dotyczące dostępności.
Strony intranetowe objęte są przepisami o dostępności. Są to wewnętrzne strony internetowe, z których mogą korzystać niepełnosprawni pracownicy zatrudnieni lub współpracujący z sektorem publicznym.

Twoja witryna będzie spełniać nowe wymagania prawne, jeśli:

 • spełniają międzynarodowy standard dostępności WCAG 2.1 AA – chociaż mogą istnieć ważne prawne powody niespełniania standardów dostępności.
 • opublikowane zostanie oświadczenie o ułatwieniach dostępu, które wyjaśnia, w jakim stopniu dostępna jest Twoja witryna lub aplikacja mobilna.
 

Najlepszym sposobem na to jest poproszenie specjalistów o sprawdzenie, w jakim stopniu Twoja strona internetowa spełnia obecnie wymagania WCAG 2.1 i gdzie występują problemy. Następnie zaplanuj rozwiązanie znalezionych problemów. 

Wszystkie strony internetowe i aplikacje mobilne sektora publicznego powinny być teraz dostępne do osób z niepełnosprawnościami !!

Kto musi spełniać przepisy dotyczące dostępności z 2018 r

Wszystkie organy sektora publicznego muszą spełniać wymogi z 2018 r., chyba że są od tego zwolnione.

Do organów sektora publicznego należą:

 • rząd centralny i organizacje samorządowe.
 • niektóre organizacje charytatywne i inne organizacje pozarządowe.

Kiedy możesz być zwolniony z przepisów dotyczących dostępności

Następujące organizacje są zwolnione z przepisów dotyczących dostępności:

 • organizacje pozarządowe, takie jak organizacje charytatywne – o ile nie są w większości finansowane ze środków publicznych, świadczą usługi istotne dla społeczeństwa lub skierowane do osób niepełnosprawnych;
 • nadawców publicznych i ich spółek zależnych.
 

Następujące organizacje są częściowo zwolnione z przepisów dotyczących dostępności:

 • szkoły podstawowe i licea oraz żłobki – z wyjątkiem treści potrzebnych do korzystania z ich usług, np. formularza umożliwiającego określenie preferencji posiłków szkolnych.
 

Częściowo zwolnione organizacje będą musiały opublikować oświadczenie o dostępności na swojej stronie internetowej.

Skontaktuj się z nami jeśli nie masz pewności, czy Twoja strona jest dostosowana do wymogów dotyczących dostępności w internecie.

Gdy przestrzeganie przepisów dotyczących dostępności może być „nieproporcjonalnym obciążeniem”

Niektóre organizacje nie są zwolnione, ale mogą nie musieć w pełni spełniać standardów dostępności. Dzieje się tak, gdy wpływ pełnego spełnienia wymagań jest zbyt duży, aby organizacja mogła sobie z nim poradzić. Przepisy dotyczące dostępności nazywają to „nieproporcjonalnym obciążeniem”..

Jeśli chcesz zadeklarować, że udostępnianie określonych rzeczy jest nieproporcjonalnym obciążeniem, jesteś prawnie zobowiązany do przeprowadzenia oceny. W swojej ocenie musisz zawrzeć:

 • ciężar, jaki udostępnianie tych rzeczy nakłada na Twoją organizację.
 • korzyści płynące z udostępnienia tych rzeczy.
 

Dokonując oceny, należy wziąć pod uwagę:

 • wielkość i zasoby Twojej organizacji.
 • charakter Twojej organizacji (na przykład, czy oferujesz usługi skierowane do osób, które mogą być niepełnosprawne?).
 • ile kosztowałoby udostępnienie rzeczy i jaki wpływ miałoby to na Twoją organizację.
 • ile niepełnosprawni użytkownicy zyskaliby na udostępnieniu rzeczy.
 

Możesz sądzić, że korzyści płynące z udostępnienia niektórych rzeczy nie uzasadniają kosztów dla Twojej organizacji. W takim przypadku możesz twierdzić, że udostępnianie tych rzeczy nie byłoby rozsądne, ponieważ jest to nieproporcjonalne obciążenie.

Nie możesz brać pod uwagę takich rzeczy jak brak czasu lub wiedzy w swojej ocenie – ani argumentować, że udostępnianie rzeczy jest nieproporcjonalnym obciążeniem, ponieważ nie nadałeś temu priorytetu.

Przykład 1
Możesz argumentować, że spełnienie wszystkich wymagań jest nieproporcjonalnym obciążeniem, jeśli zużyłoby to większość budżetu Twojej organizacji na rok i uniemożliwiłoby wykonywanie jakiejkolwiek innej pracy – i nie poprawiłoby znacząco sytuacji niepełnosprawnych użytkowników .

Przykład 2
Prosta zmiana kodu, która poprawia kontrast kolorów witryny lub aplikacji, jest stosunkowo tania i poprawiłaby sytuację wielu osób z wadami wzroku. Możesz nie być w stanie argumentować, że zmiana tego jest nieproporcjonalnym obciążeniem.

Jest mniej prawdopodobne, że będziesz mógł domagać się nieproporcjonalnego obciążenia usług, które:

 • są specjalnie skierowane do osób niepełnosprawnych, na przykład „ubiegaj się o niebieską odznakę”.
 • umożliwić ludziom udział w życiu społecznym, np. „zarejestruj się, aby głosować” lub „znajdź pracę”.
 

W wielu przypadkach będziesz musiał ustalić, co możesz teraz naprawić, a co będziesz w stanie naprawić w przyszłości.

Jeśli uznasz, że naprawienie czegoś byłoby nieproporcjonalnym obciążeniem, musisz to zaznaczyć w oświadczeniu o ułatwieniach dostępu, które publikujesz w swojej witrynie.

Dostępne są wskazówki, które pomogą Tobie zaplanować i ustalić priorytety tego, co należy naprawić .

Rzeczy, których możesz nie potrzebować naprawiać

Twój zespół nie musi poprawiać następujących rodzajów treści, ponieważ są one wyłączone z przepisów dotyczących ułatwień dostępu:

 • nagrane wcześniej materiały audio i wideo opublikowane przed 23 września 2020 r.
 • audio i wideo na żywo.
 • kolekcje dziedzictwa, takie jak zeskanowane rękopisy.
 • PDF lub inne dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 r. – chyba że użytkownicy potrzebują ich do korzystania z usługi, na przykład formularza umożliwiającego zapytanie o preferencje dotyczące posiłków szkolnych.
 • mapy — ale musisz podać podstawowe informacje w przystępnym formacie, takim jak adres.
 • treści stron trzecich, które znajdują się pod kontrolą innej osoby, jeśli nie zapłaciłeś za nie ani nie opracowałeś ich samodzielnie — na przykład przyciski „Lubię to” w mediach społecznościowych.
 • treści opublikowane przed 23 września 2019 r. (chyba że po tej dacie dokonasz istotnej rewizji).
 • zarchiwizowane strony internetowe, jeśli nie są potrzebne do usług świadczonych przez Twoją organizację i nie są aktualizowane.
 

W oświadczeniu o ułatwieniach dostępności musisz wyjaśnić, że nie udostępniasz takich rzeczy, ponieważ są one z tego zwolnione.

Kiedy musisz spełnić te przepisy

Istnieją różne zasady w zależności od tego kiedy powstała strona internetowa:

Nowe strony internetowe

Jeśli utworzyłeś nową witrynę internetową sektora publicznego w dniu 23 września 2018 r. lub później, musisz spełniać standardy dostępności i powinieneś opublikować oświadczenie o dostępności. Musisz regularnie przeglądać i aktualizować swoje wyciągi.

Oprócz pomocy wszystkim użytkownikom w korzystaniu z Twojej witryny, myślenie o ułatwieniach dostępu z góry pozwala zaoszczędzić pieniądze i czas. Jest to tańsze i szybsze niż rozwiązywanie problemów po zbudowaniu czegoś.

Tworząc nową stronę WWW, możesz wybrać oprogramowanie i korzystać z procesów, które będą oparte o przyjazne rozwiązania dla dostępności strony.

Istniejące strony internetowe

Musisz spełnić standardy dostępności i opublikować oświadczenie o dostępności, a także regularnie przeglądać i aktualizować swoje treści.

Spełnienie wymagań dotyczących całej strony internetowej może nie być konieczne, jeśli byłoby to nieproporcjonalne obciążenie — na przykład, jeśli wprowadzenie nawet prostych zmian jest bardzo kosztowne, a zmiany te przyniosłyby bardzo ograniczone korzyści osobom niepełnosprawnym.

Jeśli nie masz pewności, co byłoby nieproporcjonalne w Twojej sytuacji, porozmawiaj ze swoim radcą prawnym.

Jesteś prawnie odpowiedzialny za to, by Twoja strona internetowa spełniała wymagania dotyczące ułatwień dostępu, nawet jeśli zleciłeś jej wykonanie dostawcy.

Zobacz więcej

CMS WordPress – porady

Blog w 2024 roku: ewolucja i przyszłość

Nowa era blogowania W 2024 roku blogowanie przechodzi przez kolejną falę transformacji, napędzaną zarówno przez rozwój technologiczny, jak i zmieniające się oczekiwania użytkowników. Blogi, które

CMS WordPress – porady

Sklep internetowy 2024 – Co powinien zawierać?

W 2024 roku dynamicznie rozwijający się rynek e-commerce stawia przed właścicielami sklepów internetowych nowe wyzwania. Klienci są coraz bardziej wymagający, a konkurencja rośnie w zawrotnym

Skontaktuj się z nami