Wycena strony internetowej

Przygotowana dla Państwa strona internetowa będzie doskonałym narzędziem: szybkim, bezpiecznym i responsywnym, co oznacza, że będzie działać sprawnie na różnych urządzeniach. Projektujemy strony dostosowane do rynku, tak aby dana instytucja była widoczna i łatwa do znalezienia przez osoby zainteresowane. Poniżej przedstawiam kosztorys wraz z czasem potrzebnym na przygotowanie realizacji.

Koszt:

30 800 netto /

/ 37 884,00 brutto

Finalna cena będzie uzależniona od stopnia zaawansowania graficznego oraz ilości parametrów do filtrowania/wszukiwania i funkcjonalności kalkulatora*

Czas potrzebny na realizację:

do

30

dni roboczych